สรรพคุณ ว่านหางจรเข้


ว่านหางจรเข้

 ลักษณะว่านหางจระเข้
    มีใบหนา และมีความยาวคล้ายกับลักษณะหางจระเข้  โคนใบใหญ่ ปลายใบแหลม มีหนามแหลมเป็นระยะๆ ตลอดขอบใน ใบซ้อนกันเป็นชั้น ๆโคนต้นแข็งมาก และเลื้อยออกไปเป็นทางยาว เมื่อหักใบออกมา จะสังเกตเห็นด้านในเป็นวุ้นครับ
 สรรพคุณ ว่านหางจระเข้
      ว่านหางจระเข้ มีวุ้นใส เมื่อสัมผัสจะรู้สึกเย็น ทำให้มีคุณบัติดับความร้อนได้อย่างดี เช่น ปวดหัว ให้หั่นตามขวาง แล้วนำมาปิดที่ขมับเพื่อบรรเทา อาการปวดหัว หรือ พวกฝีดูดได้อย่างดี และนำวุ้นมาผสมกับสารส้ม กินแก้โรคหนองใน ได้อีกด้วย และสรรพคุณว่านหางจระเข้นั้น ยังมีอีกมากครับเกินกว่านี้

วิธีปลูก ว่านหางจระเข้
 ขยายพันธ์ โดยการแยกหน่อ นำมาปักดิน สามารถปลูกได้ทั้งดินร่วนและ ดิน ร่วนปนทราย มีความทนทานสามารถปลูกได้ทั้งกลางแดด และในร่มครับ

 
;