สรรพคุณ พญาว่าน

.พญาว่าน

 ลักษณะ
ต้นเหมือนกันกับ ต้นขมิ้นทั่วๆ ไป  แต่ว่าขนาดของ พญาว่านนั้นจะมี ขนาดที่โตกว่าเล็กน้อย  ต้นสีแดง  ก้านใบแดง ไปจนถึงกระดูกหลังใบ

 สรรพคุณ
       แก้ถอนพิษ ที่ เกิดจากพืชว่านชนิดอื่น ๆที่เป็นพิษ
     แก้สัตว์พิษ กัดต่อย เช่น แมงป่อง  ตะขาบ 

วิธีปลูก

ใช้ดินร่วนปนทราย  หรือ ดินร่วน การปลูก ใช้ฝังหัวให้พอมิด  รดน้ำวันละครั้งพอนะครับ
 
;